Być pokornym...

in polish •  11 months ago

(fot. Pixabay)

Przenoszę się na Steemit. Więc zamierzam wrzucać na Steemit niektóre moje teksty, które już kiedyś napisałem, już kiedyś pojawiły się w sieci. Dziś wpis z mojego bloga z dnia 29.12.2016 r o tytule "Być pokornym...":

„Pokorne cielę dwie matki ssie…”

Ile razy to zdanie słyszałeś? Jak często Ci je powtarzano? Dziś usłyszałem ciekawe powiedzenie: w niebie będzie wiele grzechów, ale nie pycha, a piekle odnajdzie się wiele cnót, z wyjątkiem pokory.

Jak stać się pokornym. Można zwrócić się do Pana Boga. W moim przypadku to chyba pozostaje jedynie prosić o łaskę wytrwania w byciu pokornym. Którym być mi jest dość ciężko. Jak jest z Tobą?

7 Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: 8 jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. 9 Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.
10 Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga.
Rz 14, 7-10

Wpis krótki, osobisty. Ale oczywiście może znaleść się bot, który uzna ten wpis za plagiat. Nie jest to plagiat. :-)

Zostaw komentarz, jeśli wpis Ci się spodobał.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!