You are viewing a single comment's thread from:

RE: [PL] Konkurs poetycki: DO WYGRANIA 10 SBD + 90% Z TEGO POSTA

in #polish5 years ago

Nie lubie konkursów, gdzie autor konkursu na tym zarabia "kupując" głosy innych użytkowników, poprzez obietnicę, że część z tego wróci do nich :/

Sort:  

A ja szykuje zadanie dla naszych steemerow z nagroda 50$ ale nic wiecej nie zdradze!😊

Hej, dzięki za opinię. W sumie nie pomyślałem nawet o tym, że ktoś może to tak odebrać i mieć do tego zastrzeżenia. Uwierz mi, że nie było moją intencją na tym zarobić, po prostu myślę o tym bardziej w kategoriach serii, która miałaby coraz większe nagrody z czasem.
Rozumiem jednak Twój punkt widzenia. Nie chciałbym, żeby Cię to wykluczyło z przystępowania. Czy jakbym dał 100% to byłoby ok?

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.036
BTC 24147.83
ETH 1920.36
USDT 1.00
SBD 3.30