Czas na Dowcip #4

in polish •  2 years ago 

Do Urzędu Stanu Cywilnego przychodzi Indianin i mówi:

Chciałbym zmienić swoje nazwisko.
Jak się pan nazywa?
Waleczny Orzeł Spadający z Nieba na Wrogów i Uderzający Ich Znienacka.
A jak chce się pan nazywać?
Jebudu!

PAMIĘTAJ ŚMIECH TO ZDROWIE!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

hahahh śmiech to zdrowie :D