Codzienna nauka języka angielskiego- poziom zaawansowany

in polish •  4 months ago 

Nie po naszemu.png

Cześć! Jestem tutaj, aby nauczyć Ciebie nowych słówek oraz zwrotów, które wykorzystasz posługując się językiem angielskim. Mam nadzieję, że moje posty poprawią twoją znajomość tego języka, a czas spędzony ze mną będziesz dobrze wspominał. Baw się dobrze i efektywnie!


Posty przeznaczone dla osób, których poziom języka jest nisko zaawansowany publikowane są o godzinie 8:00

Posty przeznaczone dla osób, których poziom języka jest średnio zaawansowany publikowane są o godzinie 12:00

Posty przeznaczone dla osób, których poziom języka jest zaawansowany publikowane są o godzinie 16:00


Język angielski
język polski
użycie w zdaniu
Lullaby
kołysanka
I loved when she sings a lullaby to me.
scrap
wycinek papieru
I must have a scrap to write something..
abroad
zagranica
My uncle actually returned from abroad.
property
własność
Is that is your property?
abandon
opuścić
Certain people abandon Steem and go to Weku.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

great post Be away from @cheetah

Hi! I am a robot. I just upvoted you! Readers might be interested in similar content by the same author:
https://steemit.com/polish/@nieponaszemu/codzienna-nauka-jezyka-angielskiego-poziom-nisko-zaawansowany

Congratulations @nieponaszemu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You got a First Vote

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!