Codzienna nauka języka angielskiego - Dzień jedenasty

in polish •  5 months ago 

Nie po naszemu.png

Cześć! Jestem tutaj po to, aby nauczyć Ciebie nowego słownictwa z języka angielskiego. Wierzę w to, że jeżeli będziesz sie uczył razem ze mną systematycznie będziesz w stanie władać językiem bez żadnego problemu. Jeżeli jednak znasz już język angielski nic straconego. Post ten jest podzielony na trzy kategorie. Odnajdą się tutaj osoby o poziomie języka mało zaawansowanym, średnio zaawansowanym, ale także i Ci, którzy obszserność swojego słownictwa oceniają na zaawansowane.

Jestem pewny tego, że przy odpowiednio dużym zaangażowaniu będziesz w stanie nauczyć się pisać teksty (nawet na Steem) w języku angielskim, co na pewno przyniesie Tobie falę nowych odbiorców. Nie zapominaj, że do pisania tekstów jest Ci potrzebna także znajomość gramatyki, którą mam nadzieję będziemy mieli okazję wspólnie przerobić w przyszłości, także na tym koncie.Naukę czas zacząć!Poziom mało zaawansowany


Język angielskiJęzyk polskiPrzykładowe zdanietłumaczenie
weatherpogodaWhat will be the weather tomorrow?Jaka jutro będzie pogoda?
hotgorąco/upalnieMichael doesn't like July, because he hates hot weather.Michael nie lubi lipca, ponieważ on nienawidzi upalnej pogody.
coldzimnoI like how winter looks like, but I don't like cold weather.Ja lubię to jak wygląda zima, ale nie lubię zimnej pogody.
stormyburzowyStormy weather is big dangerous for people who swim in the lake.Burzowa pogoda jest dużym zagrożeniem dla osób, które pływają w jeziorze.
rainydeszczowoRainy weather is an easy way to make you unhappy.Deszczowa pogoda jest łatwym sposobem do zrobienia Ciebie nieszczęśliwym.Poziom średnio zaawansowany


Język angielskiJęzyk polskiPrzykładowe zdanietłumaczenie
documentaryfilm dokumentalnyWhat do you think about the documentary we just saw last Sunday?Co myślisz o filmie dokumentalnym, który oglądaliśmy w zeszłą niedzielę?
comedykomedia"Wilk z Wall Street" is my favorite comedy."Wilk z Wall Street" to moja ulubiona komedia.
cartoonkreskówkaMy son Alex loves cartoon which is called "Adventure Time".Mój syn Alex kocha kreskówkę, która nazywa się "Adventure Time"
dramadramatI don't like drama, but I know there is some detail which can make it attractive for someone.Nie lubię dramatów, ale wiem, że są tam szczegóły, które mogą sprawić to atrakcyjnym dla niektórych.
adreklamaI hate ads, but I know it is required to make good productions.Nienawidzę reklam, ale wiem, że są one wymagane do zrobienia dobrych produkcji.Poziom zaawansowany


Język angielskiJęzyk polskiPrzykładowe zdanietłumaczenie
awfulokropnyMum! I can't wear this dress because it is awfulMamo! Ja nie mogę ubrać tej sukienki, ponieważ ona jest okropna.
intriguingintrygująceI like this book because the story just it tells is intriguing.Ja lubię tę książkę, ponieważ historia jaką ona opowiada jest intrygująca.
movingporuszającyPlease, Grandpa, tell us about your first meet with Grandma, it is so moving.Proszę dziadku opowiedz nam o twoim pierwszym spotkaniu z babcią, to jest takie poruszające.
selectiveselektywnyI don't watch TV news because it is really selective.Nie oglądam wiadomości w telewizji, ponieważ to jest bardzo selektywne.
informativeinformacyjny/pouczającyIt is really important to show informative cartoon to your kid.To jest naprawdę ważne, aby pokazywać twojemu dziecku pouczające bajki.


Uwaga! Nie jestem native speakerem, popełniam błędy jak każdy człowiek. Słownictwo w niektórych przypadkach może wprowadzać w błąd. Robię wszystko co w mojej mocy, aby wyeliminować takie błędy.Do jutra!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hello @nieponaszemu! This is a friendly reminder that you have 3000 Partiko Points unclaimed in your Partiko account!

Partiko is a fast and beautiful mobile app for Steem, and it’s the most popular Steem mobile app out there! Download Partiko using the link below and login using SteemConnect to claim your 3000 Partiko points! You can easily convert them into Steem token!

https://partiko.app/referral/partiko