Codzienna nauka języka angielskiego- poziom nisko zaawansowany

in polish •  6 months ago 

Nie po naszemu.png

Cześć! Jestem tutaj, aby nauczyć Ciebie nowych słówek oraz zwrotów, które wykorzystasz posługując się językiem angielskim. Mam nadzieję, że moje posty poprawią twoją znajomość tego języka, a czas spędzony ze mną będziesz dobrze wspominał. Baw się dobrze i efektywnie!


Posty przeznaczone dla osób, których poziom języka jest nisko zaawansowany publikowane są o godzinie 8:00

Posty przeznaczone dla osób, których poziom języka jest średnio zaawansowany publikowane są o godzinie 12:00

Posty przeznaczone dla osób, których poziom języka jest zaawansowany publikowane są o godzinie 16:00


Język angielski
język polski
użycie w zdaniu
cute
śliczny
You are so cute.
puppy
szczeniak
Kids like cute puppies.
mud
błoto
My dog is dirty because he falls into the mud.
clean
czysto
Your hands must be clean before a meal.
meal
posiłek
My grandma makes the best meals.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! Readers might be interested in similar content by the same author:
https://steemit.com/polish/@nieponaszemu/codzienna-nauka-jezyka-angielskiego-poziom-nisko-zaawansowany

Congratulations @nieponaszemu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!