You are viewing a single comment's thread from:

RE: Czekolada za SBD, czyli największy przemyt w dziejach Kartelu.

in #polish3 years ago

Najpierw sklep z grami za SBD, teraz czekolada. Steemit powoli staje się
cyfrowym centrum handlowym.

Sort:  

Gry i czekolada z przemytu? Nie ma porównania. No chyba, że @fervi przyjmie wyzwanie i zacznie handlować piratami :P