You are viewing a single comment's thread from:

RE: Jak ochronić się przed oszustami na Steem?

in #polish3 years ago

Popełniłeś ten sam błąd co ja całkiem niedawno.
Zasłoniłeś klucze, ale pozostawiłeś kody QR odsłonięte!
W ten sposób można utracić konto jeszcze szybciej, po prostu skanując obrazek niż przepisując ciąg znaków. Na szczęście na Twoich przykładach przedstawione są klucze publiczne.
Przestroga dla reszty Steemian ;)

Sort:  

Ok, te miniaturki są prawdopodobnie puste (przykładowe). Zwraca z nich tylko "http://"

Ufff :D Na szczęście mys czuwa by sprawdzać co jest priv keyem, a co nie XD