Postaw granice i nie pozwól ich przekraczaćsteemCreated with Sketch.

in polish •  4 months ago
Robiliśmy audyt starej sieci komputerowej w jakimś Ośrodku Pomocy Społecznej gdzieś w Polsce. Totalny Sajgon - W "serwerowni" szafa opleciona wiązkami kabli, nieopisanych, biegnących nie wiadomo dokąd i przychodzących nie wiadomo skąd. Nic nie opisane, nikt nic nie wie, kilku "administratorów" tej "sieci" na przestrzeni kilku lat... Żadnej dokumentacji sieci, totalny bajzer. Nawet nie próbujemy reanimować tego "trupa" proponujemy stworzenie sieci od nowa w oparciu o istniejące drogi kablowe z położeniem nowych kabli, inwentaryzacją, adresacją i opisaniem sprzętu, nową szafą serwerową i nową jednostką zarządzającą całym ruchem sieciowym... Oferta jest zero - jedynkowa albo ją przyjmą albo się pożegnamy i mogą szukać kogoś innego. Jak to na koniec roku jest parcie na wydanie kasy z budżetów bo jak jej nie wydadzą to na przyszły rok dostaną mniej - skoro im została to widocznie tak dużo jej nie potrzebują. Zgadzają się od razu byle by zdążyć do końca roku... z wystawieniem faktury.

Jest chłodny poranek, siedzę z kawą i czekam aż przyjdą pracujące tu kobiety i otworzą nam pokoje biur ośrodka, na stole w poczekalni ze sterty broszur wyciągam jedną i dla zabicia czasu zaczynam czytać...

...67% uważa, że poradzą sobie z tym problemem same. 66% że sprawa sprawa jest błaha i nie warta nagłośnienia. 53% uważa, że i tak nikt, nic z tym nie zrobi. 34% milczy wstydząc się tego co się stało. 17% milczy bo uważa, że nikt im nie uwierzy. 14 % nic głośno nie powie, bo boi się tego kto im to zrobił.

Nie... to nie są osoby, które zostały uprowadzone przez kosmitów i poddane badaniom a teraz po powrocie na Ziemię zmagają się z traumą minionych wydarzeń.

Powyższe dane pochodzą z raportu o przemocy seksualnej "Przełamać tabu" stworzonego przez Fundację na Rzecz Równości i Emancypacji STER. Zgodnie z nim 87% pytanych respondentek przynajmniej raz w życiu spotkała się z jakąś formą molestowania seksualnego a 94 % nie zgłosiła tego i nie szukała pomocy... Te 94% skrzywdzonych kobiet milczały. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić co czuły decydując się pozostać same ze swoim lękiem, wstydem, poczuciem bezradności...

Dlaczego krzywdzone kobiety milczą?

Często nie wiedzą czy określone zachowanie wyczerpuje znamiona molestowania. Bez znajomości jasno sprecyzowanej informacji co molestowaniem jest i jak na nie reagować pozostają bierne. Dlatego tak ważna jest edukacja kobiet w tym temacie. Kobieta świadoma staje się zdolna do przeciwstawienia się takim sytuacjom i wyegzekwowania tego by więcej się one nie powtórzyły, nie tylko wobec niej samej ale również wobec innych kobiet.

Zacznijmy od tego jak definiowane jest molestowanie seksualne wg. Wikipedii.

"Napastowanie lub molestowanie seksualne – zachowanie o charakterze seksualnym naruszające godność, nieakceptowane przez społeczeństwo jako sprzeczne z normami społecznymi."

W prawie karnym... "W zależności od stanu faktycznego molestowanie seksualne może jednak wypełniać znamiona czynu zabronionego z art. 197-199 oraz art. 202 i 203 Kodeksu karnego."

W prawie wykroczeń... "Karalne są czyny godzące w obyczajność publiczną określone w art. 140, 141 i 142 Kodeksu wykroczeń, które mogą (art. 140 i 141) albo mają (art. 142) charakter seksualny."

W prawie pracy... "Według art. 183a § 6. Kodeksu pracy molestowaniem seksualnym jest każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy."

Od molestowania seksualnego, które nie zostanie w porę powstrzymane już tylko krok do tego by kobieta stała się ofiarą przemocy seksualnej. Jeżeli do tego dojdzie pierwszą rzeczą jaką może zrobić kobieta, która zdecyduje się szukać pomocy, to telefon na "Niebieska linię" pod numer 800 12 00 02, który od stycznia 2017 roku czynny jest cała dobę lub pod numer 112.

Prawdziwą skarbnicą wiedzy jak przeciwstawić się, bronić się i uzyskać pomoc w przypadku gdy ktoś stał się ofiarą przemocy seksualnej jest strona.

PRWA OFIAR PRZEMOCY SEKSUALNEJ.

https://przemoc.gov.pl/

Czytam i pojawia się refleksja, że świat w jakim żyjemy może być naprawdę przerażający... Zwłaszcza gdy patrzymy na niego przez pryzmat wiedzy jak wiele krzywdy ludzie mogą świadomie i z premedytacją zrobić innym ludziom.

Bibliografia - Wikipedia + materiały źródłowe z przypisów

Foto - Pixabay

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @moonwind! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 800 upvotes. Your next target is to reach 900 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!