Marsz...steemCreated with Sketch.

in polish •  6 months ago  (edited)
Zabrałem dziś syna na spacer by uczcić Narodowe Święto Niepodległości składając biało-czerwone róże, pod pomnikiem Marii Konopnickiej, autorki "Roty". Opowiadałem mu, jak kiedyś walczono o język polski, cytowałem słowa Roty.

Do krwi ostatniej kropli z żył,
bronić będziemy ducha,
aż się rozpadnie w proch i w pył
krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg.

Kilkaset metrów dalej w centrum miasta organizował się Marsz Niepodległości...

Maszerują... już 3 dzień, przez dżunglę, w palącym słońcu, bez jedzenia i wody. Każdy kto zostanie z tyłu z powodu osłabienia, ran czy choroby jest zabijany. Czasem strażnicy bez powodu wyciągają kogoś z maszerującej kolumny i zabijają na oczach innych...

8 grudnia 1941 roku Cesarska Armia Japońska uderza na Fiipiny. Od 1 stycznia do 9 kwietnia 1942 twardo broni się obsadzona przez Amerykanów i Filipińczyków twierdza na wyspie Corregidor. Gdy 6 maja 1942 padła obrona półwyspu Bataan Japończycy biorą do niewoli około 70 000 żołnierzy ok. 10 tysięcy Amerykanów i ok. 65 tysięcy Filipińczyków. Poddanie się do niewoli dla Japończyków oznaczało utratę honoru i japońscy dowódcy nie wahali się wydawać rozkazu "nie brać jeńców!". 400 amerykańskich oficerów i filipińskich podoficerów zostało zamordowanych zaraz po kapitulacji Bataan. Pozostali zostali zmuszeni do marszu, do odległego o 128 kilometrów San Fernando. Tam zostali załadowani do wagonów i przewiezieni do Capas. Pozostało im do przejścia ostatnie 15 kilometrów do obozu jenieckiego O’Donnell w prowincji Nueva Ecija. Ten marsz przeżyło 9,3 tysiąca Amerykanów i 45 tysięcy Filipińczyków.

Bataański marsz śmierci... Z wyczerpania, w wyniku chorób, ran i japońskich mordów życie straciło 8000 jeńców.

Maszerują... Czoktawowie, Seminole, Krikowie, Czikasawowie i Czirokezi. Biały człowiek, który przybył do ich kraju chce więcej ziemi. Już nie wystarczy mu to co odebrał im mordując ogniem karabinowym wioski, w których pozostali starcy, kobiety i dzieci. Już nie wystarczy mu, że Indianie z tych plemion - Pięć Cywilizowanych Narodów zaakceptowali swój los i żyli w pokoju z białymi przybyszami na terenach południowo-wschodnich stanów USA. Zaa wielkiej wody z Europy przybywa jeszcze więcej białych ludzi! Potrzebna jest dla nich ziemia - 25 mln akrów aby mogli się osiedlić. Prezydent Andrew Jackson wydaje dekret Indian Removal Act,. Ten dekret rozpoczyna największy w historii Stanów Zjednoczonych proces natychmiastowych wysiedleń Indian ze szczepów wchodzących w skład Pięciu Cywilizowanych Narodów. W latach 1830–1850 ok. 100 tys. Indian żyjących na terenach południowych stanów na wschód od rzeki Missisipi zostaje w eskorcie milicji stanowych i armii amerykańskiej przymusowo deportowana na zachód.

Maszerują Szlakiem Łez, nazywanym również Drogą Łez (ang. Trail of Tears) – Szlakiem z południowo-wschodnich obszarów Stanów Zjednoczonych na terytorium obecnej Oklahomy.

Maszerują i umierają... Wielu z nich nie dociera na miejsce, zabijają ich choroby, cierpią od suszy i mrozów. Największą cenę zapłacą Czirokezi w wyniku deportacji zginie 4000 z 15 000 wysiedlonych przedstawicieli tego narodu - 1/4 populacji narodu!

Biały człowiek chce zasobnych w złoto strumieni i ziemi dla nowych osadników. "Niebieskie kurtki" wybiją ostatnich walczących do końca wojowników... Pozostali mają porzucić ziemie przodków i odejść albo zginąć. Takie jest prawo białego człowieka... Ostatni marsz Indian.

Maszerują... Jest 5 sierpnia 1942 roku. W okupowanej Warszawie Niemcy likwidują Dom Sierot dla dzieci żydowskich. Maszerują... Ulicą Gęsią... Na czele kolumny dwustu dzieci maszeruje "Stary Doktor"...

W mundurze polskiego lekarza wojskowego, który włożył pierwszego dnia kiedy Niemcy weszli do Warszawy. To Janusz Korczak idzie na czele kolumny zmierzającej na Umschlagplatz - plac przeładunkowy obok nieistniejącej już rampy kolejowej przy ulicy Stawki 4/6 w Warszawie.

Tu Niemcy ładowali do transportów Żydów z getta warszawskiego i wysyłali ich do obozu zagłady w Treblince. Ostatni marsz wychowawców i dzieci z domu sierot dla dzieci żydowskich... Następnego dnia wszyscy zginą w komorze gazowej obozu koncentracyjnego w Treblince.

Maszerują...

Stanęliśmy z synem na chodniku obok formującego się Marszu Niepodległości. Ludzie ustawiali się na ulicy z biało-czerwonymi flagami. Kilka kroków od nas, dwóch młodych mężczyzn w patriotycznych bluzach z białym orłem na piersi i biało-czerwonymi opaskami z kotwicą Polski Walczącej nadrukowanymi na rękawach rozwinęło transparent z napisem "ŚMIERĆ WROGOM OJCZYZNY !!!".

Zapytałem
-Kto jest wrogiem ?
Popatrzyli na mnie potem na siebie... Po chwili odezwał się ten starszy.
-Zamknij mordę lewacka kurw#@$!

Wziąłem syna za rękę i zabrałem go na lody do cukierni na rynku. Potem poszliśmy na spacer do parku miejskiego za nami eksplodowały pierwsze petardy i pierwsze patriotyczne okrzyki "Chwała wielkiej Polsce!"... "Biała siła!"... Ruszał Marsz Niepodległości.

Za co kocham Niepodległą?

Za ludzi o jasnych myślach, wielkich sercach i otwartych umysłach z szacunkiem patrzących na przeszłość i bez strachu patrzących w przyszłość. Za tolerancję i zrozumienie dla różnorodności otaczającego nas świata i innych ludzi. Za bogate słownictwo patriotyczne, które dziś przypomniało mi bym zawsze ilekroć zapomnę, że każdy z nas jest inny, powtarzał sobie w duszy te dwa słowa... "Nie oceniaj".

Bibliografia - Wikipedia
Foto - Pixabay, Wikimedia

Post zgłaszam do konkursu organizowanego przez @pl-spolecznosc pod hasłem "Za co kochasz Niepodległą?"

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.
Życzymy wygranej, a pozostałych zapraszamy do wzięcia udziału: KLIK

Congratulations @moonwind! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 10 comments. Your next target is to reach 50 comments.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!