Końcówka cyklu, czyli nowy początek

in polish •  last year  (edited)

Moje pisanie na tym portalu rozpocząłem od opisu zjawiska, które nazwałem końcówką cyklu. Nazwałem po prostu swój zwyczaj tłumaczenia pewnych obserwacji jakimś generalnym opisem, który miałby zamknąć i nadać tej obserwacji pewne cechy, dzięki którym trafi do odpowiedniej przegródki w mózgu. To się sprawdzało.

wodo.jpg

Jesteśmy po kilku miesiącach w innym miejscu. Rynki powoli się kruszą, z Turcją i Rosją porzucającą dolara na pierwszych stronach gazet, rynkiem kryptowalut i popularnymi niegdyś tokenami poniżej wartości emisji: Nano, IOTA, Ethereum jest wyprzedawane w tempie, które zaskakuje nawet najtwardszych holderów tutaj rozwiązanie zagadki. Jeśli ktoś rok temu uznał, że rynek kryptowalut to kanarek w kopalni, to może chyba z czystym sumieniem uznać, że kanarek umar;)

W Polsce dalej jest super i nie ma powodów, żeby się martwić. Przeglądam czasem raporty z rynku pracy i rynku nieruchomości i rzeczywiście nie ma powodów, żeby wykonywać jakiekolwiek ruchy w portfolio. Pomimo, że są analitycy wieszczący rychły koniec polskiego spokoju ze względu na poziom zadłużenia dolarowego Polski w stosunku do GDP. Kto by tam patrzył na procenty, skoro rynek znosi fakt, że oprocentowanie obligacji mamy bliskie USA. Pewnie ryzyko właśnie tak się rozkłada^^

polska.jpg

Ostatnio paru moich znajomych wróciło do Polski z emigracji, próbują sobie ułożyć życie w nowej rzeczywistości. Ów rzeczywistość to też przekonanie, że kraj trafił do koszyka krajów rozwiniętych nie przez przypadek (choć trochę na kredyt) i konsekwencje tej zmiany to nie tylko rebalancing portfeli inwestycyjnych dużych funduszy i zawirowania na krajowych rynkach. To przekonanie, że jest już wystarczająco stabilnie i po zachodniemu, że można zacząć budować coś długoterminowo w kontekście relacji międzypokoleniowych i lokalnych społeczności. Możemy znać się z sąsiadami z bloku i coś wspólnie przedsięwziąć, nawet, jeśli miałoby się kończyć jedynie na rozmawianiu o tym, co jest do zrobienia. Bo komunikacja jest warunkiem koniecznym praktycznie wszystkiego, co warto robić.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @milosz! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!