Sort:  

Misiek jest już za bardzo z Tobą kojarzony, więc fakt, nie będzie tak łatwo. Niemniej jednak niezależnie od formy i tematyki filmów czekam z niecierpliwością :D

Misiak miał swojego czasu dość sporo fanów. Dam mu jeszcze szansę.

Jak przygody z nim znów będą sprawiać mi mnóstwo frajdy to eksmisja mu nie grodzi 😁 Jak będzie przynudzał na spacerach to wysoce prawdopodobne, że z któregoś nie wróci 👿

Zatem trzymam kciuki za Misia :)

Coin Marketplace

STEEM 0.38
TRX 0.07
JST 0.048
BTC 41372.07
ETH 3065.53
USDT 1.00
SBD 4.64