JESIEŃ W SEPII 🌾🍂🍃🍁 dzień 7/7 - Autumn competition for Polish communities

in polish •  11 months ago 

IMG_20181021_140921_1-ConvertImage.jpg

JESIEŃ W SEPII 🌾🍂🍃🍁

WYZWANIE BLACK & BROWN, CHOĆ ŚWIAT
NIE JEST TYLKO CZARNO - BIAŁY - BRĄZOWY

Zatrzymaj się na chwilę, odetchnij pięknem jesieni...
Zdjęcia z "tu i teraz" (na spontanie) zawsze są najlepsze.

Zasady są znane, zasady są proste.
Podejmij 7-dniowe wyzwanie.

Jeden dzień - jedno zdjęcie.
Uchwyć jesienną chwilę i opatul ją "szalem sepii". 🌾🍂🍃🍁

Jedna sytuacja, jeden shot.
Tylko zdjęcie i ani słowa komentarza!

Ty wybierasz. Zrób to teraz! Telefonem! :D
Albo wyciągnij fotkę z archiwum.
Byle ładna była. Albo ciekawa.
Podaruj innym chwile radości lub zadumy.

ZDJĘCIA W SEPII SĄ CIEPLEJSZE.

Pod swoją fotką wklej tekst z tego postu - czyli zasady konkursu, ewentualnie zamieść link do tego wpisu, aby kolejni chętni wiedzieli co robić.

Poza tym dodaj tag #sp-group.
I wyznacz kolejnego nominowanego.
Ale warunek ten nie jest konieczny, zabawa jest dla wszystkich chętnych.

Każda osoba, która podejmie wyzwanie i ostatniego dnia,
(z serii 7-miu dni), wezwie @sp-group, otrzyma 1 STEEM!!
Dla najciekawszych zdjęć - możliwe dodatkowe wynagrodzenie!
Konkurs dla całej społeczności polskojęzycznej!

Nominowany: @mariaewa

Konkurs trwa do 30.11.2018

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Jsi zpátky na konce. Steem ještě další 😊

Congratulations @michalx2008x! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 1250 replies. Your next target is to reach 1500 replies.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!