Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa

in #polishlast year

Na tym krótkim filmiku pani lewaczka, zwolenniczka aborcji stwierdza że na banerze kontrmanifestacji znajdują się rozczłonkowane płody ludzkie i w związku z tym zamierza złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Tym samym przyznała że zamordowane w trakcie aborcji dzieci nie są zlepkiem komórek, to ludzie! Za zamordowanie człowieka można trafić na dlugie lata za kratki. Mam nadzieję że ta k***a trafi na takiego prokuratora, który zauważy to co ja zauważyłem i oskarży ją o podżeganie do popełnienia morderstwa.

https://banbye.com/watch/v_xQ2jlhePvbUm


Posted from https://blurtlatam.intinte.org


You can read this text in the original on the Blurt platform.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 67477.32
ETH 3474.01
USDT 1.00
SBD 2.69