RE: Kto zabił Smoka Wawelskiego

You are viewing a single comment's thread from:

Kto zabił Smoka Wawelskiego

in polish •  last year 

Wspomniałem o niej, natomiast faktycznie delikatnie zamieniłem chronologię wersji, nie do końca umiałem ją wkomponować w koncepcję :/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!