Czy blockchain rozwiaze problemy Venezueli?

in polish •  11 months ago  (edited)

Blockchain staje się bardziej potrzebny, gdy zdamy sobie sprawę z wyzwań, przed którymi stoimy jako społeczeństwa.
Poprzez utrzymanie otwartych umysłów stajemy się świadomi ograniczeń, których nie mogą rozwiązać starsze systemy monetarne. takich jak niekontrolowana inflacja, bankowość centralna i wiele innych . Jest tylko częścią rozwiązań dla obecnej sytuacji gospodarczej.

Niekonwencjonalna polityka pieniężna, w ramach której bank centralny odkupuje rządowe papiery wartościowe lub inne papiery wartościowe z w celu obniżenia stóp procentowych i zwiększenia podazy nie powinien być mylony z żadną zaszyfrowaną bazą danych

FIAT jest w istocie wirtualną walutą online zaszyfrowaną między bankami, która jest wymienialna na gotówkę. To nie czyni z dolara blockchaina.

Co sprawia, że ​​blockchain jest zdecentralizowanym systemem publicznym bez centralnego autorytetu. Poprzez posiadanie określonej części krypto waluty, udowodnisz częściową własność w systemie finansowym

Zastosowanie i wdrożenie światowych systemów pieniężnych stało się źródłem jednego z największych wyzwań, przed którymi dziś stoimy. Dotyczy to wielu globalnych polityk mających na celu wzmocnienie pozycji banków centralnych w stosunku do kreacji pieniądza jako długu wraz z odsetkami. Banki centralne mają zdolność wpływania na światowe gospodarki poprzez zmianę stóp procentowych, masowy druk pieniędzy (znanego również jako inflacja / hiperinflacja), lub poprzez różne inne formy tworzenia kredytów. Istnieje wiele historycznych przykładów władz centralnych, które świadomie lub nieświadomie nadużyły tej ogromnej mocy ze szkodą dla ludzi, którym te instytucje służą. Najnowszy przykład -Venezuela.

Dzięki skorumpowanym politykom , Mieszkańcy Venezueli z głodu zabijają zwierzeta w zoo.
To skutki chorego systemu.

W jaki sposób ratujemy kraj?

Wprowadzamy Petrocoina

Byłoby to śmieszne gdyby nie było straszne.

Rzeczywiście jest dużo podobieństw do Dasha,

To zdjecie pokazuje transakcje Dasha.

Zrzut ekranu 2018-10-06 o 22.37.39.png

Podobne zdjecie jest przy Petrocoinie . Ten sam mining algorytm ,masternody , ale jest różnica . Sunacrip.

Sunacrip, samozwańczy autonomiczny podmiot, który nadzoruje wszystkie sprawy związane z kryptoassetem Wenezueli, zajmuje ważne miejsce w white paper Petro. Choć Petro ma rzekomo masternody, kluczową część zarządzania zajmuje Sunacrip .

Na przykład, można zmienić konsensus dla "wygody" sieci. Jednak twórcy twierdzą, że masternody "podejmują decyzje w sieci i same zatwierdzają transakcje ".

W Dashu tego oczywiście nie ma. To jest przemycony element centralizacji całego systemu więc nie ma się z czego cieszyc. Taki blockchain to to samo co było tylko przepakowane . Żaden dyktator nie pozwoli zdecentralizować waluty.

Będzie duzo kopii istniejących projektów. Początkowo mieli wykorzystac NEM ,nie udało się.
Oczywiście Dash jest opensource i kazdy ma dostep do protokołu, ale liczy się styl w jakim to robisz. Taki chamski chwyt. Pod karą więzienia można zmusić naród do używania Petro ale nie wydaje mi się zeby wyszli z tym poza granice Venezueli. Nikt tego nie chce. Indie odmówiły używanoa Petrocoina przy zakupach ropy. Trudno będzie wypchnąć coina poza granice państwa.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Problem socjalizmu rozwiąże jedynie kapitalizm :) tipuvote! 3

  ·  11 months ago (edited)

Niestety nie rozwiąże - tego typu idee zdobywają popularność właśnie dlatego, że obecny kapitalizm nadal bezkrytycznie forsuje rozwiązania które były może do przyjęcia w XIX wieku, ale dzisiaj się nie sprawdzają.

Bardzo ciekawa analiza :)