Challenge, małe zakupy DASH ETH i BCC (BCH)

in #polish4 years ago (edited)

DASH za 200zł po kursie 2128 złZrzut ekranu 2017-11-29 o 10.50.11.png

ETH za 200 zł po kursie 1591 złZrzut ekranu 2017-11-29 o 10.52.51.png

BCC (BCH) za resztę pln po kursie 5200 złZrzut ekranu 2017-11-29 o 10.55.25.png

Sort:  

Jaki bilans od poczatku? Jakies statystyki?

Zaraz coś tam skrobnę :)

Coin Marketplace

STEEM 0.31
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 36330.65
ETH 2562.82
USDT 1.00
SBD 4.05