RE: Jak inwestować w złoto - wszystko co musisz wiedzieć Cz.2

You are viewing a single comment's thread from:

Jak inwestować w złoto - wszystko co musisz wiedzieć Cz.2

in polish •  last year 

Złoto jako inwestycja długoterminowa jest świetne nie traci swojej wartości nabywczej tak jak pieniądz fiducjarny. Warto je posiadać w zdywersyfikowanym portfolio inwestycyjnym, do którego moim zdaniem warto załączyć kryptowaluty oraz ziemię.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!