You are viewing a single comment's thread from:

RE: Nowojorscy eksperci ds. Regulacji bankowych częścią Rady Coinbase Custody

in #polish2 years ago

Coinbase bardzo dobrze rozgrywa karty. Uważam, że znacznie tej firmy na rynku będzie jeszcze rosnąć.