You are viewing a single comment's thread from:

RE: 500+ dla amerykan?

in #polish2 years ago

Nie, nie narobiło. Statystyki mówią, że po wprowadzeniu 500+ dzietność wzrosła nieznacznie, a potem znów spadła. To poniżej oczekiwanego wyniku, szczególnie, że przewidywano, że teraz powinna nawiedzać nas inwazja narodzin. Dlaczego? Ano dlatego, że mamy maksymalną ilość osób w wieku produkcyjnym i w zakresie wieku, w którym ludzie w Polsce decydują się na dzieci.

Już najprawdopodobniej nigdy w historii tego kraju nie będzie aż tyle osób w tym wieku. Powinniśmy być w maksimum narodzin teraz. Tymczasem dzietność jest nadal bardzo nisko.
W tym artykule też kilka innych detali z mocniej politycznym wydźwiękiem https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/500-nie-ratuje-polski-przed-zapascia,114,0,2417010.html

Sort:  

Spokojnie, życie nie lubi próżni. Jeśli polaków zabraknie na tych ziemiach to znajdą się inne nacje, które wypełnią tą lukę prędzej czy później. W każdym razie myślałem, że dużo bardziej się poprawiła sytuacja z narodzinami widząc ile nowych dżesik i brajanków narobiła patologia. Może widzę to inaczej ze względu na to, że mieszkam w Katowicach, które są sporą aglomeracją.

Inną sprawą jest fakt, że piramida finansowa osZUSt w końcu upadnie i być może powstanie w końcu coś normalnego w tym kraju o ile prędzej UE nie zniesie granic i zostaniemy landem.
No nic, czas zweryfikuje ; )

Coin Marketplace

STEEM 1.29
TRX 0.12
JST 0.142
BTC 60752.71
ETH 2165.82
BNB 484.49
SBD 9.85