Sort:  

Jeszcze nie pytałem :D a jak myślisz co mógłby wymyślić? :D

KiteKatCoin?

Dobyr pomysł na nową walute. Jak dogecoin. Może zainicjujemy ? ;)

Może bardziej WhiskasCoin? :D

W zasadzie to najlepsze by było KiteKatKoin :) i skrót KKK.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35478.01
ETH 2446.99
USDT 1.00
SBD 3.90