"Przemoc stosowana przez kobiety", Marian Cabalski - recenzja książki

in polish •  6 months ago 

przemoc stosowana przez kobiety.jpg

Przemoc ze strony kobiet to w dużej mierze temat tabu. Ale istnieją badacze, którzy postanowili się z tą kwestią zmierzyć. W Polsce zajął się tym Marian Cabalski, uznany kryminolog, który pisał doktorat u samego Brunona Hołysta. Możemy o tym zagadnieniu poczytać w książce autora "Przemoc stosowana przez kobiety. Studium kryminologiczne". Składa się ona z czterech części i jedenastu rozdziałów.

Część pierwsza przedstawia przemoc kobiet jako zjawisko społeczne na podstawie licznych wyników badań socjologicznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz kryminologicznych przeprowadzonych w około 50 krajach, w tym także w Polsce. Autor skupia się tu głównie na trzech rodzajach przemocy kobiet: przestępstwa agresywne, przemoc w miejscach pracy oraz przemoc w rodzinie.

Część druga opisuje symptomatologię przemocy stosowanej przez kobiety. Możemy tu poczytać głównie o przemocy domowej, jaka jest sylwetka sprawczyni przemocy, jakie są pobudki i motywy jej działania. A także o kobietach zabójczyniach.

Część trzecia to opis badań własnych autora, dotyczących postaci i przejawów przemocy ze strony kobiet w małżeństwach oraz związkach partnerskich. Przedmiotem badań była reprezentatywna grupa 1000 mężczyzn z województw: łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego. (Łącznie uzyskano 691 prawidłowo wypełnionych ankiet).

Część czwarta to wnioski z badań własnych.

Czego możemy się dowiedzieć z tej książki?

Nie będę opisywał poszczególnych części, bo to byłoby streszczenie, a nie recenzja. A książka jest dość treściwa. Powiem tylko o najważniejszych rzeczach, które można w niej znaleźć.

Najczęściej przejawiającym się wnioskiem jest to, że dość powszechne postrzeganie mężczyzn jako jedynych sprawców przemocy nie ma potwierdzenia w faktach. Badania kryminologiczne, psychologiczne itd. obalają tę tezę.

W opracowaniu możemy znaleźć naprawdę sporo informacji na temat przemocy ze strony kobiet w małżeństwach i związkach. Interesujące jest zwłaszcza zestawienie badań międzynarodowych z różnych krajów świata, a także badania z Polski plus badania własne autora. Najczęściej badania te wskazują, że w zasadzie mężczyźni są ofiarami ze strony kobiet niewiele rzadziej niż w odwrotnej konfiguracji. Na szczególną uwagę zasługują tu badania z USA, prowadzone od wielu lat na szeroko zakrojoną skalę, a więc badania Murraya Strausa, czy Martina S. Fieberta. W książce można również zapoznać z terminem syndromu maltretowanego męża, którego autorką jest Susan Steinmetz. Możemy także poczytać, że kobiety potrafią być też sprawcami przemocy wobec osób starszych (40% sprawców wobec osób w podeszłym wieku to kobiety, według danych Niebieskiej Linii), dzieci czy innych kobiet w rodzinie.

Autor rozprawia się także z kolejnym, dość dziwnym mitem, jakoby kobiecość była sama w sobie jakąś szczepionką na przemoc. Tymczasem agresja u kobiet, ma podobnie jak u mężczyzn podłoże w wielu czynnikach, takich jak to jakie miała dzieciństwo, czy rozmaite zaburzenia osobowości. Miłośnicy nauki i psychologii mogą odnaleźć tu takie ciekawe terminy jak: osobowość: dyssocjalna, narcystyczna, schizoidalna, obsesyjno-kompulsywna, zależna, chwiejna emocjonalnie; kompleks: Amazonki, Dafne, Klitajmestry, Nany. Możemy również poczytać o wiktymologii ofiar, a więc jakie cechy osobowościowe przejawiają mężczyźni najbardziej narażeni na bycie ofiarą przemocy w związku, najtrudniej jest się im uwolnić z toksycznej relacji czy czasem nawet w ogóle zdawać sobie sprawę, że tkwią w takim właśnie związku, itd.

Kolejnym wątkiem poruszanym w książce jest działanie organizacji ojcowskich i ich zmagania przede wszystkim z problemem alienacji rodzicielskiej, czyli ograniczaniem kontaktów z dzieckiem i nastawianiem dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi. A także o problemie fałszywych oskarżeń w stronę ojców, wykorzystywanych przy sprawach rozwodowych i przydzielaniu opieki nad dzieckiem.

Autor zwraca również uwagę, na to, że w ostatnich latach w praktycznie całej cywilizacji zachodniej notuje się wzrost skali przemocy stosowanej przez kobiety, szybszy niż w przypadku mężczyzn. Dotyczy to zarówno przemocy w rodzinie, jak i innych przestępstw. Jest to swego rodzaju ciemna strona emancypacji, współczesne kobiety przyjmują więcej "męskich cech", takich jak rywalizacja, co przekłada się na wzrost odsetka kobiet agresywnych. Ubocznym efektem zwiększenia aktywności zawodowej pań, są także przemoc i konflikty między kobietami w miejscu pracy. Często ma to charakter przemocy psychicznej, trudnej do uchwycenia na pierwszy rzut oka, stąd nazwa tego zjawiska to kultura tlenku węgla.

Zwiększa się także liczba młodych dziewczyn podejmujących się czynów patologicznych (udział w bójkach, nadużywanie alkoholu i narkotyków) , co opisuje w "Diagnozie społecznej" Janusz Czapiński. Zjawisko to tzw. żeńskie tsunami.

Książkę poleciłbym właściwie każdemu. Zarówno ludziom, których interesuje bardziej podejście badawcze i naukowe, jak i zwykłym czytelnikom, wszystko jest tu przedstawione w bardzo przystępnej i zrozumiałej formie. Książka przedstawia różne punkty widzenia, prace rozmaitych kryminologów, psychologów, socjologów itd. Nie ma tu jakieś jednej linii, można zapoznać się z tematyką od naprawdę wielu różnych stron.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!