Organizacje na rzecz praw mężczyzn

in polish •  4 months ago 

prawa mężczyzn.jpg

Tak, takie organizacje istnieją. Walczą z dyskryminacją ojców w sądach rodzinnych, pomagają męskim ofiarom przemocy domowej, walczą z fałszywymi oskarżeniami o gwałt czy przemoc domową i z innymi formami dyskryminacji mężczyzn (jak np. nierówny wiek emerytalny). Poruszają tematy dużego odsetka mężczyzn wśród samobójców, czy osób bezdomnych. Nie mają zbyt dużego przebicia w mediach, ale radzą sobie, zyskując coraz większą popularność dzięki internetowi.

Organizacje z Polski

W Polsce do niedawna nie istniał prawie żaden ruch praw mężczyzn jako taki, a jedynie różne organizacje ojcowskie. Wyjątkiem była Fundacja Masculinum, która zajmuje się prowadzeniem psychoterapii dla mężczyzn, a także ochroną ich praw i przełamywaniem stereotypów.

Kolejną inicjatywą jaka powstała w tym temacie to Społeczny Rzecznik Praw Mężczyzn, zapoczątkowana przez Macieja Wójcika. Niedawno przy SRPM powstała także realnie działająca organizacja, a więc Ruch Rzeczywistego Równouprawnienia. W dniu 7 marca tego roku, jej członkom oraz osobom wspierającym udało się zorganizować manifestację przeciwko dyskryminacji mężczyzn przed siedzibą Rzecznika Praw Obywatelskich. A także spotkać się z pracownikami biura RPO. Dodam, że rozmowy te, zwłaszcza w temacie praw ojców były całkiem udane, poniżej możemy zobaczyć notkę z tego wydarzenia:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/z-ojcami-o-ich-prawach-spotkanie-rpo-w-sprawie-nowelizacji-kodeksu-rodzinnego-i-opiekunczego

Natomiast, jeśli chodzi o same organizacje broniące praw ojców w Polsce, są to m.in.:
-Dzielny Tata i działające przy nim Forum Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców
-Narodowe Centrum Ojcostwa
-Centralne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca i Dziecka
-Stowarzyszenie Prawo Dziecka
-Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka

Z polskich organizacji warto również odnotować Fundację Fortior, która zajmują się pomaganiem męskim ofiarom przemocy (głównie seksualnej i przemocy domowej).

Organizacje zagraniczne

W innych krajach działają już całkiem nieźle zorganizowane ruchy praw mężczyzn. Amerykański Men’s Rights Movement i związany z nim portal A Voice for Men ewidentnie przetarł tu szlaki. Stąd wzięło się określenie Men’s Rights Activist (MRA), czyli aktywista na rzecz praw mężczyzn. Analogiczne odpowiedniki organizacji można znaleźć także w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Izraelu czy Australii. Występują także pod innymi nazwami niż MRM, jak Justice for Men and Boys z Wielkiej Brytanii, czy Canadian Association for Equality z Kanady.

Organizacje na rzecz praw mężczyzn istnieją także poza cywilizacją zachodnią. Przykładem są tu Indie, które chociaż na pierwszy rzut oka kojarzą się tylko z dyskryminacją kobiet, to występuje tam również dyskryminacja mężczyzn. Np. brakuje neutralnych płciowo przepisów w sprawie przemocy seksualnej i przemocy domowej (tylko kobieta może zostać uznana za ofiarę); fałszywe oskarżenia o tzw. podżeganie do zabójstwa z posagu są używane jako broń w sprawach w sprawach rozwodowych (o czym powstał nawet film dokumentalny "Martyrs of Marriage"); podobnie wykorzystywane także fałszywe oskarżenia o gwałt. Z tego typu problemami walczą takie organizacje jak Save Indian Family, czy Vaastav Foundation.

PS. We wspomnianych organizacjach oprócz mężczyzn, działają także kobiety, w USA i Kanadzie panie wspierające ochronę praw mężczyzn stworzyły nawet własną sekcję, czyli Honey Badgers

PS. 2 W artykule opisałem tylko organizacje działające w świecie realnym, jeśli zaś chodzi o portale internetowe w omawianej tematyce, pisałem o nich w tekście "Historia polskiej manosfery".

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

teraz tylko czekać na marsz heteroseksualnych

!tipuvote 0.3 hide