You are viewing a single comment's thread from:

RE: POLSKIE marki które warto wspierać! BĄDŹ ŚWIADOMY KUPUJ POLSKIE!

in #polish3 years ago

Polecam aplikacje na androida "Pola". Skanujesz kod kreskowy z dowolnego produktu i możesz dowiedzieć się więcej o firmie, która go wyprodukowała. Pola powie Ci, czy dany producent opiera się na polskim kapitale, ma u nas swoją produkcję, tworzy wykwalifikowane miejsca pracy, jest częścią zagranicznego koncernu.
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.pola_app&hl=pl

Sort:  

Dzieło człowieka z Klubu Jagielońskiego ;) Dobra apka :)

Idealne uzupełnienie postu, również polecam, spoko apka ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.024
BTC 13504.34
ETH 389.74
USDT 1.00
SBD 0.98