Zdarzyło to się... 462 lat temu. Belgijskie związki cesarza rzymskiego Karola V

in polish •  7 months ago 

Karol V Habsburg był jednym z niewielu władców średniowiecznych, którzy oddali tron dobrowolnie. W dniu 12 września 1556 roku cesarz rzymski Karol V zrzekł się tronu na rzecz swojego brata arcyksięcia Ferdynanda I Habsburga. W chwili abdykacji cesarz miał 56 lat i cierpiał z powodu podagry, do tego stopnia, że nie mógł już funkcjonować jak żołnierz, a co to za wódz, który nie może poprowadzić swoich wojsk do walki.

800px-Emperor_charles_v.png

Wallońska wersja kufla

Karol Habsburg urodził się w belgijskiej Gandawie i wciąż jest bardzo dobrze pamiętany. Jeden z belgijskich browarów produkuje bardzo dobre piwo nazwane jego imieniem, w zależności od regionu nazywa się „Charles Quint” albo „Keizer Karel”. Nie tylko nazwa różni się w różnych częściach Belgi, kubek, w którym jest podawane jest również inny, i tak walońska wersja kubka ma cztery uchwyty, a flamandzka wersja tylko trzy. Dlaczego te kubki są wykonane w ten sposób? Chodziło o to, żeby bez względu jak barmanka poda piwo cesarzowi, mógł on od razu chwycić za uchwyt.

Kolejna historia, która wiąże Karola blisko z Belgią są podatki, które każdy musi płacić, czy tego chce czy nie. Zapytacie jaki to miało związek z Karolem V? Gandawa, w której się urodził była miastem bardzo dobrze prosperującym (obecnie również radzi sobie nieźle). W 1539 roku możni tego miast spotkali się (zapewne przy piwie) i zadali sobie pytanie: „Co ostatnio zrobiło dla nas Święte Cesarstwo Rzymskie?” Rozgorzała dyskusja, a jej wynikiem był decyzja, że Gandawa nie będzie płacić podatków do kasy Cesarstwa, skoro nic z tego nie ma.

Cesarz Karol V musiał to przemyśleć, ale nie zajęło mu to długo, gdyż uważał, że bez stanowczej reakcji z jego strony inne miasta mogą zacząć naśladować Gandawskich możnowładców. W lutym 1540 roku wybrał się z armią około 5000 ludzi w odwiedziny do rodzinnego miasta. Pokaz siły wystarczył, możnowładcy poddali się bez rozlewu krwi, no prawie, gdyż cesarz Karol V rozkazał powiesić dla przestrogi 25 osób, które w jego przekonaniu sprowokowały całe zajście. Pozostałym najważniejszym mieszkańcom Gandawy reprezentującym wszystkie stany, klasy i zawody nakazał udział w naprawdę niezwykłej paradzie, którą mieli zobaczyć wszyscy mieszkańcy miasta.

Parada obejmowała wszystkich władców, szlachciców i urzędników oraz 30 arystokratów ubranych w czarne szaty i boso, 318 członków gildii i 50 tkaczy również ubranych w czarne szaty i boso oraz 50 robotników ubranych w białe koszule z pętlami na szyjach. Pętle katowskie miały symbolizować, że wszyscy zasłużyli na stryczek. W Prinsenhof zostali zmuszeni do błagania cesarza Karola V o litość, której im dobrodusznie udzielił.

Współcześnie parada ta jest co rok odtwarzana w Gandawie, białe koszule, pętle na szyjach i wszystko inne, a do tego hektolitry piwa. Zapewne wielu nie kojarzy to się z podatkami, ale od tamtej parady w lutym 1540 roku nie odmawiają ich płacenia (przynajmniej oficjalnie).

800px-Stroppendragers.jpg

Wróćmy do abdykacji, po zrzeczeniu się tronu na rzecz brata zaszył się w klasztorze Yuste w Estremadura, pomimo, że był z dala od tronu to nadal interesował się polityką. Podagra dokuczała mu coraz bardziej, ale to malaria była przyczyną śmierci w dniu 21 września 1558 roku. Odszedł z tego świata trzymając w ręku ten sam krucyfiks, który trzymała jego żona na łożu śmierci.

Cesarz Karol V został pochowany w kaplicy klasztoru w Yuste, gdzie zmarł, zostawił jednak testament, gdzie polecił założenie nowego klasztoru, gdzie zostałyby pochowane jego szczątki wraz ze szczątkami jego żony cesarzowej Izabeli, która zmarła przed nim. Wolę ojca spełnił syn Filip po powrocie do Hiszpanii w 1559 roku. Założył klasztor San Lorenzo de El Escorial, zgodnie z wolą ojca i po ukończeniu królewskiej krypty klasztoru w 1574 roku szczątki cesarskiej pary zostały ekshumowane i ponownie złożone w małej krypcie bezpośrednio pod ołtarzem słynnej bazyliki klasztornej. Cesarz określił szczegółowo jak mają być złożone ciała "pół-ciała pod ołtarzem i pół-ciała pod stopami księdza" obok Isabelli, i tak zostało wykonane.

Jednakże w 1654 roku z powodów, których nie można nazwać inaczej niż próżnością, na polecenie prawnuka Filipa IV szczątki zostały przeniesione do Królewskiego Panteonu w krypcie kościoła św. Wawrzyńca w Eskurialu. Filip IV doskonale wiedział o ostatniej woli pradziadka, ale postanowił jednak ją zlekceważyć.

1920px-El_escorial_blick_von_oben.jpg
Zespół pałacowo-klasztorno-biblioteczny w San Lorenzo de El Escorial


Subiektywne opracowanie, które ma na celu przybliżyć czytelnikowi w sposób przystępny wydarzenia historyczne, wspomagałem się materiałami z Wikipedii i innymi. Obrazy pochodzą z Wikimedia na licencji CC0.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!