Patriotyzm konsumencki + Test aplikacji Pola - polskie sushi, polska yerba, szwajcarski żurek

in polish •  2 months ago  (edited)

Dziś znowu nie ma Iron Vloga. Zamiast tego zwykły vlog gadany.

PiS podobno wpadł na genialny pomysł, aby zakazać sklepom sprzedaży produktów pod własną marką. Bo kto to widział, żeby sklep tworzył własne marki produktów. Sklep jest od sprzedawania, a nie od tworzenia marek. Od tworzenia marek jest rząd. Marek narodowych.

Źródła:
https://www.wprost.pl/kraj/10199730/rzad-szykuje-spore-podwyzki-niektore-produkty-moga-zdrozec-nawet-o-165-proc.html
https://finanse.wp.pl/pis-szykuje-nam-niezle-podwyzki-za-zakupy-zaplacimy-nawet-o-kilkadziesiat-procent-wiecej-6359674817410689a

• "Ja, ołówek" według Prostej Ekonomii - https://tiny.pl/ttd31

Wsparcie:
https://www.paypal.me/kylu12488
BTC: 1K6jUCtqMLeepqgh4hHwaBKDmZBA3LTy49
BCH: 1F5Qtmjd3MXdSuF1jtvTQsPdARrbpXxmrx
LTC: LbwRVYcF5tjcHJjeG3FJYGZ9MJsTik4UAw

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @kylu12488! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 80 posts. Your next target is to reach 90 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!