You are viewing a single comment's thread from:

RE: Czwarty dzień na steemit, reakcje znajomych

in #polish3 years ago

Mam podobnie :) Ciągle się dziwie jak można obojętnie przechodzić obok tak niezwykłego portalu... Tyle tutaj ciekawej treści, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tak jak wspomniałeś, kultura wypowiedzi jest tutaj niezwykle wysoka. A już możliwość zarabiania nie tylko przez publikowanie postów, ale za zwykłe głosowanie czy komentowanie, to coś niesamowitego. Ja sam nawet byłem trochę zły na siebie, że nie zainteresowałem się Steemit od razu, gdy o nim usłyszałem, a dopiero kilka miesięcy później.
No ale cóż, siłą nikogo nie przekonamy :) Musimy być cierpliwi, wykonywać dobrą "robotę" publikując tutaj ciekawe treści i udostępniając je na innych platformach itp. Myślę, że w końcu wielu naszym znajomym oczy się otworzą :D

Sort:  

Mi kilka miesięcy zajęło przekonanie samego siebie, że to jednak może działać. Bo steemit znałem długo przed założeniem konta, ale jakoś tak zbyt optymistycznie to wyglądało :D I też żałuję, że nie sprawdziłem od razu.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.036
BTC 10779.28
ETH 357.69
USDT 1.00
SBD 0.98