Raport Blogczejna z działalności na Facebook - Marzec 2019

in polish •  5 months ago  (edited)

Jest to pierwszy z comiesięcznych raportów inicjatywy promującej posty z Steem na Facebooku. Powróciliśmy po przerwie do pracy na Fanpage i prezentujemy Wam wyniki z marca.

Zapytacie, jak na idzie? Nie jest dobrze. Co prawda nie jest też źle, można powiedzieć, że jest średnio.
Sami zresztą zobaczcie.

image.png

Zółte paski to odbiorcy, czyli osoby którym wyświetlił się post, natomiast różowe to reakcje związane z postem (polubienia, udostępnienia, kliknięcia)

Obecnie posiadamy 46 lajków. W tym miesiącu opublikowaliśmy posty: @veggie-sloth, @fraktale, @hitsug, @qruul, @fuera, @ciekawski, @barbarossastudio, @bjkaretko, @grecki-bazar-ewy, @lynxialicious, @nihilistpoet, @wolontariusz

Zapraszamy do polubienia naszego fanpage: https://www.facebook.com/blogczejn Udostępniania postów, komentowania itp. Walka z algorytmami i zdobywanie popularności nie jest łatwe, ale nie poddajemy się. Mamy nadzieję, że w przyszłym miesiącu będziemy mieli lepsze wyniki.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!tipuvote hide

A może by tak nie walczyć z zdecentralizowanymi platformami na zdecentralizowanej platformie?

Kto pierwszy wystawi się?

Obrazek

A tak w ogóle to spoko akcja, choć myślę, że jest jakaś bariera w lajkowaniu w sensie ujawniania się przy okazji.

Steem nie jest przyszłością zdecentralizowanego internetu, bo nie można zdecentralizować obrazków kotków z piwnic

Cicho tam!

Congratulations @kurator-polski! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 100 posts. Your next target is to reach 150 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem blockchain survived its first virus plague!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!