You are viewing a single comment's thread from:

RE: Takie pytanie ;)

in #polish4 years ago

"Czy chciałbyś mieć wyremontowane drogi?"
Moja odpowiedź jest -TAK, chcę mieć wyremontowane drogi, ale to bez łaski, to jest obowiązek władz. Przecież widzimy tak wiele marnotrawstwa i nieoptymalnej organizacji państwa (żeby nie mówić o nadmiarze biurokrakcji), że trzeba najpierw zrobić porzadki w państwie, na poziomie np. Brytanii, a dopiero potem myśleć o podwyzkach podatków.

Nasza kwota wolna od podatków powinna być sprawiedliwa dla wszystkich obywateli i wynosić tyle ile obecnie mają posłowie (30kzł).

Sort:  

Zgadzam się z Tobą, chodziło mi o to że pytanie można było tak skonstruować żeby się okazało że ktoś to popiera, w takim przypadku byłoby pewnie bardziej skomplikowane niż to wymyślone na szybko przeze mnie