Dwuwalutowość

in #polish3 years ago (edited)

Rzecz arcyciekawa i korzystna dla ludzi. Warto się z tym zapoznać głębiej (wykład od Nawigatorów Jutra):

Też widzę działanie globalnych instytucji finansowych, zasysająco działających na pieniądze krajowe, jak wielki odkurzacz, przenoszący je do wirtualu, skąd normalnemu człowiekowi bardzo ciężko je wydostać (kredyt to nie wydostawanie, bo potem trzeba ich wiecej dostawczać do wirtualu). Może kryptowaluty będą jakimś nowym oknem do kiszącej się kasy z tego wirtualu, ale to zależy od rozmaitych regulacji (a polskie regulacje nie służą Polakom).

Zatem dwuwalutowość jest jakimś pomysłem, by nieco ograniczyć zasysanie kasy do owego wirtualu bankowego.

Tak to widzę, jeśli się mylę to proszę mnie skorygować.

Sort:  

W Szwajcarii takie coś już istnieje. Oprócz franka szwajcarskiego istnieje równoległe druga waluta, czyli WIR szwajcarski.

Coin Marketplace

STEEM 0.48
TRX 0.06
JST 0.045
BTC 39700.89
ETH 2282.81
USDT 1.00
SBD 6.92