Pierwszy wygrany turniej w SteemMonsters!

in polish •  6 months ago 

Ostatnio z braku czasu nie uczestniczyłem w zbyt wielu turniejach SM, jednak dzisiaj udało mi się po raz pierwszy wygrać :) 25 Steem całkiem fajna nagroda jak do tej pory najwyższa którą zdobyłem.
System dość ciekawy ponieważ zazwyczaj mamy dwie walki tutaj mieliśmy tylko jeden pojedynek
wygrana.png

W walce finałowej decydujące okazało się moc uzdrawiania tanka oraz jeden chybiony strzał eleven cutthorat

pojedynek.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!