You are viewing a single comment's thread from:

RE: Czekolada za SBD, czyli największy przemyt w dziejach Kartelu.

in #polish3 years ago (edited)

mógłbyś ogłaszać się również ze sprzedażą czekolady na pl-bazarek. Jak chcesz mogę dodać tą ofertę jako stałą pozycję do Bazarku o ile oczywiście jeszcze aktualna.