Exploading box! (photos and video) | Eksplodujące pudełko! (zdjęcia + filmik)

in polish •  2 years ago 
English in this columnPolski w tej kolumnie
For my uncle's birthday I decided to create something original. Not ordinary birthday card, but something really new and in three dimensions. Maybe exploading?! Of course not literally!Na urodziny mojego wujka postanowiłam stworzyć coś oryginalnego. Nie taką zwykłą kartkę urodzinową, ale coś naprawdę nowego i do tego w trzech wymiarach. Może eksplodującego?! Oczywiście nie dosłownie!
Exploading box is a box (wow), which after removing cover breaks down and shows inner walls.Eksplodujące pudełko to pudełko (wow), które po ściągnięciu wieczka otwiera się i pokazuje wewnętrzne ściany.

Video | Filmik

Photos | Zdjęcia


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

@kambrysia amazing your post.You make a very great post I really like this, you have a creative idea, good luck you are always successful in steemit and hopefully get a good achievement as you have hoped hopefully not the idea that you have poured in this post

OMG this is so cool...love it...thanks for sharing @kambrysia

Super wykonanie!

Podoba mi się!
Materiały sama drukujesz ?

Efekt WOW jest i to niezaprzeczalnie :) Podziel się poradnikiem jak coś takiego wykonać.

Cześć :) Super, taki upominek pokazuje nie tylko, że solenizant jest dla Ciebie kimś ważnym, ale i to, że jesteś bardzo kreatywna :) Wujek na pewno docenił Twoje starania :)