Jak skasować save'y w chmurze GOG Wiedźmin 3

in polish •  3 months ago  (edited)

Gog-com.pngNie jest to może jakiś duży poradnik, ale sam szukałem takiej informacji i google nie było w pełni pomocne jak przeprowadzić całą procedurę, żeby nie stracić save'ów w chmurze.

Tytułem wstępu GOG dla swojej platformy udostępnia 1 GB w chmurze na save'y ze swoich gier np. Wiedźmina 3, problem pojawia się, kiedy miejsce się kończy. Zwłaszcza jak regularnie grasz na więcej niż jednym urządzeniu.

Wypełniłeś całą przestrzeń na save'y?

NIE KASUJ ICH RĘCZNIE

  1. Uruchom aplikację GOG, w panelu gry np. Wiedźmaka wybierz przycisk "więcej" i "backup i dodatki" i upewnij się, że wszystkie zapisy są ściągnięte na dysk,
  2. wejdź w folder *%USERPROFILE%\Documents\The Witcher 3* , nie zamykaj folderu,
  3. Uruchom grę i poczekaj aż uruchomi się główne menu, zminimalizuj grę Alt+Tab i przenieś folder gamesaves w inne miejsce, następnie zamknij grę; GOG może coś synchronizować,
  4. Skopiuj save'y, które chcesz zachować z lokalnej kopii zapasowej do foleru %USERPROFILE%\Documents\The Witcher 3\gamesaves\
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Witaj, jestem botem patrolującym #pl-artykuly.
Twój post nie spełnia podstawowej reguły #pl-artykuly dotyczącej długości wpisu.
Wyedytuj go dopisując więcej treści lub usuń tag - dziękujemy!

Więcej o regulaminie możesz przeczytać w podanym linku.

·

brakuje 50 wyrazów, tag usunięty

Congratulations @jocieprosza! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 700 upvotes. Your next target is to reach 800 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine challenge - Love is in the air!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Hello @jocieprosza! This is a friendly reminder that you have 3000 Partiko Points unclaimed in your Partiko account!

Partiko is a fast and beautiful mobile app for Steem, and it’s the most popular Steem mobile app out there! Download Partiko using the link below and login using SteemConnect to claim your 3000 Partiko points! You can easily convert them into Steem token!

https://partiko.app/referral/partiko