GMO INTERNET GROUP ZACZYNA PŁACIĆ PRACOWNIKOM W BITCOINIE

in polish •  2 years ago 

 Deweloperzy blockchain, oraz inne firmy zajmujące się kryptowalutami już od lat płacą swoim pracownikom cyfrowymi pieniędzmi, lecz prawdziwą oznaką rewolucji jest gdy mainstreamowe firmy zaczynają płacić ludziom w bitcoinie.[…]GMO Internet Group z siedzibą w Tokio, obejmuje ponad 60 firm w 10 krajach. Biorąc pod uwagę rozmiar grupy i jej siłę finansową, inicjatywa ta może zwiększyć popularność praktyki wypłacania wynagrodzeń w kryptowalutach. 

 Cały artykuł przeczytasz na pik-online

https://pik-online.pl/gmo-internet-group-zaczyna-placic-pracownikom-w-bitcoinie/

Follow : https://www.facebook.com/polskiinstytutkryptowalut/?ref=page_internal


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @jarmy! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You got a First Vote
You made your First Comment

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @jarmy! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got a First Reply

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!