Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

jesteś ciekawa. Chodź tu:
https://steem.chat/channel/polish
jest tam mało osób, ale my tam jesteśmy. Czasami sie nic nie dzieje, ale czasami się dzieje właśnie.
Pozdrawiam

Pewnie. Jak będę miała czas. 😊

dobrze