Pralka | Washing Machine

in polish •  6 months ago 

Kto też lubi słuchać pralki? 😃 Jak byłam mała, to spałam blisko niej, to może dlatego. Poza tym, lubię też dźwięki kosiarki, odkurzacza czy suszarki. Taka dziwna jestem. 🙂
Z tego powodu nagrałam 40-minutowy cykl pralki, później usunęłam zbędne przerwy, spowolniłam i dodałam pogłos. Brzmi trochę mrocznie, a przede wszystkim relaksująco. Lubię przy tym zasypiać.


Who also loves to listen to a washing machine sound? 😃 When I was little, I slept close to it, maybe that's why. Besides, I also like the sounds of a lawn mower, vacuum cleaner or dryer. I am so strange. 🙂
For this reason, I recorded a 40-minute cycle of my washing machine, then I removed silence, slowed all down and added reverb. It sounds a bit dark, and above all relaxing. I like to fall asleep with that sound.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!