Kicuś | Bunny

in polish •  3 months ago  (edited)

Cześć.
Dziś mam dla was drobny utwór, a niedługo postaram się wrzucić jeszcze kilka.
Ostatnio pracowałam także nad fajnym modem do Morrowinda oraz myślę o tworzeniu opowiadań na Steemit.
W związku z tym mam nadzieję, że będę publikowała częściej.| Hi.
Today I have a small tune for you, and soon, I will try to show a few more.
Also, I worked on a fresh mod for Morrowind recently, and I think about putting my short stories on Steemit.
Therefore, I hope that I will publish more often.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Opowiadania na steemit, w dechę pomysł! :) Też o tym trochę myślę ostatnimi czasy, żeby opisywać jakieś przygody ze swojego życia nuklearnego przegrywa :D