Błyskawice | Lightings

in polish •  6 months ago 

Piękne światła, pośród mroku nocy. Moje ujęcia.


Beautiful lights, amidst the darkness of night. My pictures.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Gratulacje ładnie złapane błyski.
Trudno te pieruny łapać, wiem coś o tym :)
Teraz taka pora wiec czekam na następne.

Twoje są super. U mnie tylko mrugnięcia.

Ty masz video - Ja na zdjęciach mam łatwiej, wystarczy ustawić dłuższy czas i mieć trochę szczęścia.