Kiełkuje słoneczniksteemCreated with Sketch.

in polish •  4 months ago 

Nie ma nic lepszego jak obserwować kiełkujace roslinki

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Fajnie by było widać filmik z rozwoju takiej rośliny ;)