jarzeniowka - pierwsze spotkanie z aplikacja steepshot

in polish •  last year 

7ccb6a15-d1e7-4427-83cb-a7d543da3d9b.jpeg


Poraz pierwszy testuje aplikacje steepshot. narazie zapowiada sie ciekawie, a nazdjeciu oświetlenie mego pokoju, Piątka


Steepshot_footer2.PNG Steepshot | IPFS | Google Play
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

U mnie też ok ale jak narzie do insta nie ma porównania.W przyszłosci koze ją ulepszą:)