Jakby komu domu zabrakło to wam rzucam tutorial na ziemiankę :D

in polish •  last year 

Primitive Tool : Build Underground House

Jeżeli lubisz życie zostaw up-vouta :D

Piona

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Nie wiem czemu, ale uwielbiam oglądać takie filmy :D
Ten nie był jakoś wyjątkowo satysfakcjonujący, ale dzięki wielkie, bo tego kanału nie znałem wcześniej!
Bless :)