Sort:  

No rozgryzienie goździka rzeczywiście pomaga, ale nie wiem jakby było z wtarciem (nawet utargo na papke) tego w dziąsła niemowlaka.. Tym bardziej przed spaniem ;)

Domyślam się :) Napisałem o tych goździkach, bo akurat zobaczyłem je jako składnik tej maści. A niemowlak pewnie by też marudził, ze względu na smak ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.024
BTC 18626.84
ETH 1277.15
USDT 1.00
SBD 2.43