Tyler i Cameron Winklevoss o bitcoinie i kryptowalutach - wywiad z CNBCsteemCreated with Sketch.

in polish •  3 months ago 

miniatura winklevoss.png

Bracia Winklevoss, dawniej znani jako pomysłodawcy Facebooka, którzy zarzucili Markowi Zuckerbergowi kradzież ich pomysłu, aktualnie znani jako bitcoinowi miliarderzy i twórcy giełdy Gemini, opowiadają w wywiadzie dla CNBC Crypto o tym, dlaczego wg nich bitcoin i inne kryptowaluty są cyfrowym złotem 😍💰

👉 Jak w świecie, gdzie ciągłe nagłówki w prasie o kryptowalutach i cyberatakach, praniu pieniędzy, udaje im się utrzymać zaufanie inwestorów? 💸
👉 Co sądzą o Librze, kryptowalucie Facebooka?
👉 Czy Facebook znowu kopiuje ich pomysł? 😉
👉 Jaką radę daliby Markowi Zuckerbergowi w radzeniu sobie z problemami z regulatorami?

Zobacz cały materiał ⤵️⤵️

https://www.facebook.com/iLoveCryptoPL/videos/675829506223637/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @ilovecryptopl! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 32000 upvotes. Your next target is to reach 33000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!