MetaMask rozpoczyna testy swojej wersji mobilnej ✌️📲

in polish •  2 months ago 

Crypto news 134.png

MetaMask rozpoczyna testy swojej wersji mobilnej ✌️📲

Znany większości użytkowników portfel MetaMask rozpoczyna testy swojej wersji mobilnej, która ma być już pełnoprawnym mostem do zdecentralizowanego internetu. 📲😍

Ta wersja portfela ma mieć bardzo przyjazny dla użytkownika samouczek oraz ma pozwalać korzystać ze zdecentralizowanych aplikacji w około 30 sekund. ⏰

Portfel ma posiadać również możliwość synchronizacji z desktopową wersją przez proste skanowanie kodu QR. 🖥️

Aplikacja mobilna wspiera również kolekcjonerskie crypto w standardzie ERC-721 (np. CryptoKitties), co oznacza, że od teraz możesz trzymać, wysyłać i otrzymywać swoje tokeny niewymienne w portfelu mobilnym MetaMask. 🐱💪

Ważnym udoskonaleniem jest też przeniesienie kanałów płatności (jak w Lightning Network ⚡) do natychmiastowych, darmowych (bez konieczności użycia GAS) mikropłatności z pomocą usługi InstaPay i kryptowaluty DAI. Usługa uruchomiona została dzięki connext.network i działa podobnie do tego, jak w Lightning Network operuje Wallet of Satoshi. 😎👈

🎉 Oficjalna wersja 1.0 mobilnego MetaMaska na iOS i Androida planowana jest na jesień 2019 roku. 🎉

źródło:
https://medium.com/metamask/metamask-mobile-public-beta-a-feature-guide-and-walkthrough-9d01de7190ae
https://www.theblockcrypto.com/tiny/ethereum-wallet-metamask-rolls-out-beta-version-of-its-mobile-app/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @ilovecryptopl! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 33000 upvotes. Your next target is to reach 34000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Dobry news