Kryptowaluty i blockchain okiem prawnika - wywiad z Marceliną Szwed-ZiemichódsteemCreated with Sketch.

in polish •  24 days ago

Kryptowaluty i blockchain okiem prawnika - wywiad z Marceliną Szwed-Ziemichód, mecenasem #krypto roku, przeprowadzony przez Jacka Kubiaka, redaktora naczelnego I Love Crypto 🔥

Jak rozliczać kryptowaluty w 2019 roku?

Jak prawnicy zapatrują się na #krypto?

Zobacz wywiad z Marceliną, podczas konferencji 10 lat Bitcoina i Gala nagród Nexusów wygrała aż w 2 kategoriach - jako specjalistka roku, oraz mecenas roku.

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozliczeniach kryptowalut, zapraszamy na stronę Marceliny - https://msztax.pl/

Podczas live zadawajcie pytania w komentarzach, na wszystkie pytania Marcelina odpowie ❤ ⤵

https://www.facebook.com/iLoveCryptoPL/videos/401217943987226/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @ilovecryptopl! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Nice!!!! Great!!!

Posted using Partiko Android