Our bike trip to Teplice Rocks (Czech Republic) / Nasza wyprawa rowerowa na Teplickie Skały (Czechy)

in polish •  last year  (edited)

ENG: We cycled through the Suche Mountains to Teplice 32km with two trailors: one for 2 year child and second with tent, chairs and other camping stuff.

PL: Pedałowaliśmy przez Góry Suche do Teplic z dwoma przyczepami: jedna dla dwuletniego dziecka i druga z namiotem, krzesełkami i innym sprzętem turystycznym.
DSC_1652.jpg

DSC_1624.jpg

DSC_1631.jpg

DSC_1655.jpg

ENG: Our bikes and trailors. The one on the left weighted about 60 kg... so extremely heavy. Especially in mountains.

PL: Na zdjęciu nasze rowery i przyczepy. Ta po lewej ważyła ok 60 kg i była bardzo ciężka, szczególnie w górach.
DSC_1602.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!