RE: Drug-Wars: Gang Słodziaków Potrzebuje Nowych Członków

You are viewing a single comment's thread from:

Drug-Wars: Gang Słodziaków Potrzebuje Nowych Członków

in polish •  7 months ago 

Czatować, umawiać się na godzinę, żeby kroić nieświadomych steemian?

Gorzej jak skroicie nieodpowiednią osobę :>

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Starannie dobieramy ofiary :P

Nigdy nie wiesz czyje to multikonto albo kogo zna poszkodowany :>

I tak gramy bezpiecznie, tzn. staramy sie nie miec wiecej zasobow, niz straci atakujacy probujac rozbic nasze armie :)