Rocznica urodzin jednego z największych ekonomistów w historii!

in polish •  2 months ago

MENGER-CAPMAG.jpg

Każda szkoła ekonomiczna ma swojego „Ojca Założyciela” – osobę, bez której by jej najzwyczajniej w świecie nie było. W przypadku austriackiej szkoły ekonomii fundatorem był nie kto inny, jak urodzony 23 lutego 1840 roku w Nowym Sączu Carl Menger.

W 179. rocznicę urodzin Mengera warto przypomnieć jego opus magnum: Zasady ekonomii. Dzięki tej przełomowej książce dokonał się przewrót Kopernikański w ekonomii, w znacznej mierze za sprawą subiektywistycznej teorii wartości, która zapoczątkowała tzw. rewolucję marginalistyczną. Zasady Mengera zmieniły spojrzenie na współczesną ekonomię, zaś jej autora coraz częściej uznaje się za najwybiniejszego ekonomistę w dziejach. Ironią jest to, że nawet dzisiaj, po tylu latach, praca Mengera upaja swoją świeżością spojrzenia. Zaprezentowany w niej tok rozumowania jest przystępny, logiczny i jakże zdroworozsądkowy.

zasady.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Czytałem "Zasady ekonomii", bardzo dobra książka.

Możesz dodać tag #pl-ksiazki. Pozdrawiam :)

·

Dziękuję za informację!