Jubileusz Israela M. Kirznera!

in polish •  2 months ago

AdvancedAustrianKirznerTalk.jpg

Jeden z wiodących współczesnych ekonomistów. Studiował i doktoryzował się pod kierownictwem Ludwiga von Misesa. Wzbogacił ekonomię przede wszystkim o badania dotyczące przedsiębiorczości i roli przedsiębiorcy w gospodarce. Solidny kandydat do ekonomicznej Nagrody Nobla. O kim mowa?

Dziś 89 lat kończy Israel M. Kirzner, czołowy przedstawiciel austriackiej szkoły ekonomii. Jak wskazuje Peter Boettke, dzięki niemu wiemy więcej o konkurencji i zachowaniach konkurencyjnych, strukturze przemysłowej oraz o przedsiębiorczym procesie rynkowym i teorii cen.

W swoich pracach Kirzner wielokrotnie opisywał rynek i zachodzące w nim procesy, kładąc szczególny nacisk na ciągłą zmianę i kluczową rolę przedsiębiorczych jednostek i tzw. procesu odkrywczego w kształtowaniu się wspomnianych zjawisk. Co istotne, u Kirznera rynek jawi się jako proces przekazywania wiedzy i koordynowania planów, co odróżnia go wraz z Hayekiem od spojrzenia misesowskiego.

Kirzner dostarczył nam szeregu głębszych przemyśleń na temat tego, w jaki sposób konkurencyjne rynki koordynują plany rozproszonych pojedynczych aktorów i gospodarujących jednostek. Kluczowe były dla niego: fundamentalna rola praw własności prywatnej, relatywnych cen wpływających na decyzje o produkcji i konsumpcji, rachunek zysków i strat jako klucz do kalkulacji ekonomicznej. Prace Kirznera stanowią dziś podstawę do ekonomicznych badań i dociekań nad politycznymi i ekonomicznymi systemami najodpowiedniejszymi dla społeczności wolnych i odpowiedzialnych jednostek.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!